لانت N

دسته: محصولات نوشته شده توسط Anilweb

 شرح : ستئاریل الکل و سدیم ستئاریل سولفات 

نوع بسته بندی : کیسه  25  کیلویی

کشور تولید کننده : BASF  آلمان