تیوویل FCM 50

دسته: محصولات نوشته شده توسط Anilweb

شرح : تیوویل FCM 50

 تیتانیوم دی اکساید در سیلکو متیکون و آلکیل بنزوات 

مورد مصرف در کرم های ضد افتاب