هیدرولیت 5 - پنتیلن گلایکول

دسته: محصولات نوشته شده توسط Anilweb

شرح : پنتیلن گلایکول 

مورد مصرف در کرم روشن کننده و مرطوب کننده های قوی