هیدروکسی پروپیل متیل سلولز - HPMC 6

دسته: محصولات نوشته شده توسط Avachemiapadana

شرح : غلظت دهنده مایعات دارویی -  غلظت دهنده سلولزی  معادل تیلوز و برموکول  

نوع بسته بندی : کارتن 25  کیلویی

کشور تولید کننده : Hercules آمریکا