پودر سیب

دسته: محصولات نوشته شده توسط Avachemiapadana

شرح :  به عنوان پر کننده در محصولات غذایی  - غلظت دهنده حاوی پکتین و  وسلولز 

نو ع بسته بندی :  کیسه 25 کیلویی 

کشور تولید کننده : Goldschmit   آلمان